fbpx
新手入門

電動車入門101 - 折扣優惠

揸電動車,除咗環保零排放,最大誘因當然係接近唔使錢嘅電費。

為咗推廣電動車使用,好多公私營機構都會提供折扣甚至免費叉電同泊車,真正「又食又拎」。

  1. 中電同港燈各自提供嘅各種充電站,無需申請,使用都係完全免費,過去幾年都係話優惠到年底,然後新一年又延續落去,當然希望呢項德政可以keep住(仲最好提供多啲充電站)。
  2. 廿幾個設有充電站嘅房委會停車場,會有埋一至兩個鐘嘅免費泊車優惠,同樣都係唔洗申請,叉完電之前去管理處拍咭核實就得 (優惠於2022年1月1日終止,充電仍然免費但取消免泊優惠)
  3. 第二多嘅停車場優惠就數到領展旗下13個停車場,雖然唔係完全免費,但只要任何消費(去便利店買支水都得),就有三小時豁免。不過留意返要以牌簿同八達通預先申請,有時段限制,每日只可豁免一次。
  4. 雖然唔係完全免費,但論停車場數量,信和集團嘅8折優惠以27個取勝,當中亦多屬旺區。同樣地要預先填表申請批核,不過冇成本、又有着數,點解唔申請?
新手入門

相關文章