fbpx

電動車汽車保險優惠

首先畀我 #講兩句…

由我轉揸電動車開始,一直都想解決「電動車保險貴」呢個問題,之前都拍片講解過。因為雖然電動車日常使用成本比燃油車低,但平時慳到嘅錢,只要遇到一份貴嘅保險,就會化為烏有…

我曾經以 EV-BOY 嘅名義,向不同嘅保險公司及保險中介人查詢。由最初保險公司完全唔理我,到開始搵到專做汽車保險嘅中介公司,再發現有啲中介公司原來唔多老實,斷斷續續與唔同機構傾咗超過一年…

最後,我終於搵到可靠嘅保險中介,仲可以一次過比較幾間保險公司,搵出最優惠 / 最合適嘅電動車汽車保險。當然我亦成功爭取 EV-BOY 專屬嘅電動車汽車保險折扣優惠,暫時比較過應該係全港最抵,希望幫到大家。

EV-BOY x bolttech 電動車保險

保險公司提供額外折扣

Tesla 車款購買全保,保險公司將提供額外折扣 (最高達 10%),其他電動車款亦有相應折扣。

我已實測過,「EV-BOY x bolttech」電動車汽車保險報價,會比本地其他保險公司或中介人報價大約再低 HK$1000 左右。而上述折扣只會喺 EV-BOY 呢度搵到✌️

EV-BOY用家及YouTube忠實觀眾額外折扣

作為 EV-BOY 嘅忠實用戶,你可以喺 WhatsApp 內搵到獨家優惠連結。YouTube 頻道忠實觀眾亦有相同優惠。

而如果你曾經請我飲嘢,你亦可以喺入面搵到額外折扣連結,以報答你對 EV-BOY 嘅實質支持。

保特科技保險經紀香港有限公司 (“bolttech”) 為一家獲保險業監管局授權替客戶安排保險產品及服務的持牌保險經紀公司 (保險經紀公司牌照: FB1826)。bolttech網上保險報價平台及相關保險報價均由 bolttech提供。如對bolttech網上保險報價平台提供的服務有任何疑問,請直接聯絡bolttech客戶服務熱線+852 5803 3558。