fbpx

實時香港電動車充電地圖

EV-BOY 提供獨家 WhatsApp 功能《衝電》,隨時顯示你所在位置附近「有空位可使用」的電動車充電站,並提供以下更多資訊:

  • 電動車充電服務是否需要額外收費?
  • 電動車充電器的速度及空位數目
  • 電動車充電站地址及導航地圖

EV-BOY《衝電》是完全免費的,旨在方便一眾電動車車主,請放心使用。

簡介及影片教學:

電動車「一換一」稅務減免

如果你打算選購電動車,你可以參考我們的「電動車一換一」專區,了解更多「電動車一換一計劃」及得悉如何購買一換一配額。

電動車汽車保險優惠

EV-BOY 為各位電動車車主,成功爭取由 bolttech 提供嘅電動車汽車保險專屬優惠,全保相比巿面任何平台,實測可以平大約 $1000。

電動車充電器安裝

想喺屋企或者泊車位置安裝電動車充電器?可以睇睇需要留意嘅地方,亦可以搵我哋嘅持牌電工幫手,一條龍處理所有電動車充電器安裝問題。

電動車最新資訊

新手入門」是為電動車新手而設,不論你是由汽油車轉到電動車,還是完全的駕駛新手,都值得一看。我的 YouTube 頻道也會一直更新,提供有關電動車的最新資訊及知識。

嚴選電動車專用產品團購

我會不時為大家搜尋電動車相關的產品或服務,並發起限時團購活動。所有產品或服務都經由我本人親自試用,確保產品無問題,才會向廠商爭取團購折扣。

港車北上 - 國標快充轉接頭
Model 3 全新升級版 (Highland) 及 Model Y 香港版專用地墊及配件
電動車充電線
CarPlay Android Media Box
電動車充電器安裝

聯絡我?

傳媒聯絡或任何形式的業務合作,可電郵 info[at]ev-boy.com,或透過 Facebook 專頁私訊聯絡。

「EV-BOY 衝電」WhatsApp 工具屬免費自助使用,因人手所限,恕不提供任何用戶支援,但歡迎透過 Facebook、YouTube或電郵向我提供意見。