fbpx
新手入門

電動車入門101 - 充電類型

睇呢一篇之前,先睇咗「電動車入門101-電池容量」,了解咗唔同數字單位嘅意思先。

市面上一般叉電講法不外乎「慢叉」「中叉」「快叉」,但實際速度上慢叉可以貼近中叉,最快嘅中叉其實又可以快叉,所以睇佢係咩技術同輸出量,有用過籠統嘅慢中快叉。

慢叉

一般家用三腳方插,最大輸入量13A x 220V = 2860W,假設15%轉換流失,實際充電值大概有2430W(2.43kW),以eGolf為例,每個鐘充到18公里。

解說:公眾停車場稱之為「標準充電位」,幻想每個停車場甚至咪錶位都有數十個呢種「標準位」,相信已經解決大半電動車車主嘅需要,當然,現實往往係殘酷嘅。

中叉

用返嗰條跟車送嘅J Plug to Type 2叉電線,普遍輸出量為16 – 96A,轉換流失10%,實際供率3.16kW到19kW,每小時充電23 – 142公里*(但第一代eGolf最多只食到3.16kW)。

解說:公共叉電站註明嘅「中叉」都冇講明輸出功率,主流為32A,少量中電及全部HK EVPower備有三相輸出,即32 x 3 = 96A,但係現時多數嘅電動車嘅內置充電器都係32A,只有少部分如Renault Zoe可以用盡96A。由於大部分地方都只得單相電,安裝32A嘅充電裝置嘅成本相對低,亦唔需要向中電/港燈額外申請,相信未來一段日子都仲係主流。

快叉

又稱為DC直流充電,無需轉換嘅關係,效能超過95%,公共充電站輸出為50kW,就算第一代eGolf輸入都有最高40kW,只要35分鐘就可以0-100%完全叉滿。當中充到八成都用盡38-40kW,故此20分鐘就有100公里,效能最高。

解說: 速度快,但安裝成本亦高,所以大部分地方只會有一個,充其量兩個嘅叉電位,成為冇私人叉電駕駛者「兵家必爭之地」。但留意一般叉到8成之後,輸入值都會大幅減低,以防止電池結晶過快(即永久損耗電池)。所以為保養電池同他人着想,最好避免經常充滿甚至過時。

Tesla Supercharger

理應都屬於DC快叉,但其最高值超過250kW足足快過現有快叉5倍,兼且同一位置有多達20個充電位,所以值得獨立一提。現時Supercharger都只能用專用Type 2插頭,但Model 3開始使用通用嘅歐洲制式CCS,好大機會畀埋其他CCS嘅電動車使用,但收費就…

新手入門

相關文章